தமிழக மக்கள்

தமிழ்நாடு இந்தியாவின் மிக மிக நகர்ப்புறமாக்கலும் மாநிலங்களில் ஒன்றாகும் ஆனால், மனிதரில் பெரும்பாலோர் இன்னும் கிராமங்களில் வாழ. தமிழ்நாடு, பாரம்பரிய நிறைய இன்னும் காலக்கட்டத்தில் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இருப்பதை விட ஒரு பயன்படுத்தப்பட்ட சாதி அமைப்பு இல்லை. மக்கள் தொகையில் ஒரு பெரும் பகுதி சென்னை (உள்ளடக்கும் தொழிற்சாலை பகுதிகளில் குடியிருப்புகளை சுற்றியுள்ள கிராமங்கள்), மதுரை மற்றும் கோயம்புத்தூர் சுற்றி அந்த நின்றுவிடவில்லை. தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுமார் 80 வீதமானவர்கள் இந்து மதம் பின்பற்ற. தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுமார் 80 வீதமானவர்கள் இந்து மதம் பின்பற்ற.

தமிழ்நாட்டில் வாழும் மக்களின் ஒரு கணிசமான சதவீதம் கிறித்துவம் மற்றும் இஸ்லாமியம் பின்வருமாறு. பிராமணர்கள் தமிழ்நாடு சமூகப் படிநிலையில் உயர்ந்த சாதி அமைக்கின்றன. பாரம்பரியமாக, பயன்படுத்தப்படும் தங்கள் வேலையை மத நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட தொழில்களில் மட்டும் வேண்டும் மற்றும் அவர்கள் ஆட்சியாளர்களால் அவர்களை பரிசாக கிராமங்கள் மீது சார்ந்து இருந்தது. ஷானார்ஸ் தமிழ் சமூகத்தின் ஒரு வசதியான சம்பந்தமான சமூகத்தினர். அண்டச்சபில்ஸ் விவசாய தொழிலாளர்கள் பெரும்பான்மையாக.Domain Registration | Windows Hosting | Linux Hosting | Java Hosting | Virtual Dedicated Server | Dedicated Server | Reseller Web Hosting | Unlimited Windows reseller hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Cheap Windows reseller hosting | Cheap Linux reseller hosting | Cheap Windows hosting | Best Windows hosting | Windows hosting Multiple Domains | Unlimited Windows hosting | Compare hosting plans | Cheap Linux hosting | Best Linux hosting | Linux hosting Multiple Domains | Unlimited Linux hosting | Cheap asp.net hosting | Best asp.net hosting | unlimited asp.net hosting | Cheap asp.net reseller hosting | Unlimited asp.net reseller hosting | Java Features | Cheap Java hosting | Best Java hosting | unlimited Java Hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Java Hosting Multiple Domains | Important Websites |