திரைப்பட

தமிழ் சினிமா அல்லது கோலிவுட், தமிழ் மொழி திரைப்பட தொழில் துறையில் சாட்டுப், குறிப்பாக கோடம்பாக்கம், இந்திய சென்னை அக்கம், இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் இந்திய சினிமா தயாரிக்கும் படங்களில் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. கோலிவுட், கோடம்பாக்கம் மற்றும் ஹாலிவுட் அதே போன்ற ஒரு இணைப்பு உள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள தமிழ் சினிமா படம் உற்பத்தி மையங்களுக்கு பெரிய ஒன்றாகும். தமிழ் படங்களில் இலங்கை, மலேஷியா, சிங்கப்பூர், கனடா உற்பத்தியாகின்றன. தமிழ் முதல் ஊமைப்படம், கீசக வாதம


திரைப்பட நடிகர் நடிகை

இந்த பட்டியலில் குறிப்பிடத்தக்க திரைப்பட நடிகர்கள் மற்றும் தமிழ் இன வம்சாவளி நடிகைகள் பெயர்கள் கோடிட்டுக்காட்டுகிறது.
Domain Registration | Windows Hosting | Linux Hosting | Java Hosting | Virtual Dedicated Server | Dedicated Server | Reseller Web Hosting | Unlimited Windows reseller hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Cheap Windows reseller hosting | Cheap Linux reseller hosting | Cheap Windows hosting | Best Windows hosting | Windows hosting Multiple Domains | Unlimited Windows hosting | Compare hosting plans | Cheap Linux hosting | Best Linux hosting | Linux hosting Multiple Domains | Unlimited Linux hosting | Cheap asp.net hosting | Best asp.net hosting | unlimited asp.net hosting | Cheap asp.net reseller hosting | Unlimited asp.net reseller hosting | Java Features | Cheap Java hosting | Best Java hosting | unlimited Java Hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Java Hosting Multiple Domains | Important Websites |