காஞ்சிபுரம்

பொதுமக்களோடு "ஒரு ஆயிரம் கோவில்களின் நகரம்" என அழைக்கப்படும், காஞ்சிபுரம் அதன் தனித்துவமான பட்டு புடவைகள் தான் பிரபலமான அல்ல. சென்னை இருந்து 80 கி.மீ. சுற்றி அமைந்துள்ள பெங்களூர், பிரதான சாலை, அது பல்லவ வம்சத்தின் முறை தலைநகரமாக இருந்தது. இன்று, ஒரு 100 அல்லது அதற்கு கோயில்கள் தனிப்பட்ட கட்டடக்கலை அழகை இன்னும் பல இருக்கின்றன.கோயில்கள் பன்முகத்தன்மை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். சில ஆட்சியாளர்கள் கட்டப்பட்ட இரண்டு சிவன் மற்றும் விஷ்ணு கோயில்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு வடிவமைப்பு சுத்திகரிக்கப்பட்ட யார் (சோழர்கள், விஜயநகர மன்னர்கள், முஸ்லிம்கள் மற்றும் பிரிட்டிஷ் மேலும், தமிழ்நாடு இந்த பகுதி ஆட்சி).
Domain Registration | Windows Hosting | Linux Hosting | Java Hosting | Virtual Dedicated Server | Dedicated Server | Reseller Web Hosting | Unlimited Windows reseller hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Cheap Windows reseller hosting | Cheap Linux reseller hosting | Cheap Windows hosting | Best Windows hosting | Windows hosting Multiple Domains | Unlimited Windows hosting | Compare hosting plans | Cheap Linux hosting | Best Linux hosting | Linux hosting Multiple Domains | Unlimited Linux hosting | Cheap asp.net hosting | Best asp.net hosting | unlimited asp.net hosting | Cheap asp.net reseller hosting | Unlimited asp.net reseller hosting | Java Features | Cheap Java hosting | Best Java hosting | unlimited Java Hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Java Hosting Multiple Domains | Important Websites |