புதுச்சேரி

புதுச்சேரி, தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு செலவு ஒரு தனி யூனியன் பிரதேசமாக அறிவிக்க, உண்மையில் நீங்கள் இந்தியா இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம் என்று ஒரு இடம் இல்லை. அது ஒரு முன்னாள் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிரஞ்சு காலனி இருந்தது, இன்னும் தெளிவாக ஒரு பிரஞ்சு சுவை வைத்திருக்கிறது. இந்தியா ஒரு இடைவெளி தேவை என்று அந்த அங்கு பிரஞ்சு கலாச்சாரத்தின் சுவை மற்றும் நிம்மதியான சூழலை அனுபவிக்கும். ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஆசிரமம் ஆன்மீக கோருவோர் நிறைய கவர்கிறது. பிரஞ்சு காலாண்டு மற்றும் வங்காள விரிகுடா, எல்லைகளாகக் உலாவும் சாலை,, நகரின் மிக நடக்கிறது பாகங்கள் உள்ளன. ஆரோவில் ஒரு பிரபலமான நாளாக பயணம் தான்.
Domain Registration | Windows Hosting | Linux Hosting | Java Hosting | Virtual Dedicated Server | Dedicated Server | Reseller Web Hosting | Unlimited Windows reseller hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Cheap Windows reseller hosting | Cheap Linux reseller hosting | Cheap Windows hosting | Best Windows hosting | Windows hosting Multiple Domains | Unlimited Windows hosting | Compare hosting plans | Cheap Linux hosting | Best Linux hosting | Linux hosting Multiple Domains | Unlimited Linux hosting | Cheap asp.net hosting | Best asp.net hosting | unlimited asp.net hosting | Cheap asp.net reseller hosting | Unlimited asp.net reseller hosting | Java Features | Cheap Java hosting | Best Java hosting | unlimited Java Hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Java Hosting Multiple Domains | Important Websites |