தஞ்சாவூர் (தஞ்சாவூர்)​

சோழர்கள் (பெரிய கோயில் என அழைக்கப்படும்) ப்ரிஹதேஷ்வர கோயில் இருப்பது மிக சிறந்த ஒன்று, தஞ்சாவூர் 70 க்கும் மேற்பட்ட கோவில்கள். அது பார்ப்பதற்கு ஒரு வியத்தகு காட்சியாகும். முற்றிலும் கருங்கல்லால் கட்டப்பட்டது, அதன் குவிமாடம் 60 மீட்டர் உயர்கிறது. தஞ்சாவூர் மற்ற முக்கிய ஈர்ப்பு மோசமாக பராமரிக்கப்படும் ராயல் அரண்மனை உள்ளது. சிறப்பம்சமாக பேலஸ் என்ற தர்பார் அரங்கில் வர்ணம் பூசப்பட்ட உச்ச வரம்பு உள்ளது. இந்த நகரம் அதிர்ச்சி தரும் தஞ்சை ஓவியங்கள், தங்க உள்ளடங்குதளம் புகழ்பெற்ற உள்ளது.
Domain Registration | Windows Hosting | Linux Hosting | Java Hosting | Virtual Dedicated Server | Dedicated Server | Reseller Web Hosting | Unlimited Windows reseller hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Cheap Windows reseller hosting | Cheap Linux reseller hosting | Cheap Windows hosting | Best Windows hosting | Windows hosting Multiple Domains | Unlimited Windows hosting | Compare hosting plans | Cheap Linux hosting | Best Linux hosting | Linux hosting Multiple Domains | Unlimited Linux hosting | Cheap asp.net hosting | Best asp.net hosting | unlimited asp.net hosting | Cheap asp.net reseller hosting | Unlimited asp.net reseller hosting | Java Features | Cheap Java hosting | Best Java hosting | unlimited Java Hosting | Unlimited Linux reseller hosting | Java Hosting Multiple Domains | Important Websites |